Plasticbages fabricació i comercialització de plàstics tècnics blank
C/ DELS PINS, 2
POLIG. SALELLES
08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Tel. 93 868 20 72
Fax 93 869 63 62
blank
home
contacte sitemap
blank
Banner  
menu
blank
blank

PVC

 

DESCRIPCIÓ:

El policlorur de vinil (CH2 = CH Cl) s’obté per polimerització del clorur de vinil (CH2- CH CI). Els diversos tipus de PVC es distingeixen pel seu pes molecular i pels diferents procediments d’obtenció.

El PVC (Clorur de polivinil) s’endureix amb el fred i s’estova amb la calor. Per això augmenta la seva resistència mecànica treballant a baixes temperatures i disminueix la seva resistència a l’impacte. Al contrari, fins els 40ºC, la influència de la temperatura és pràcticament nul·la. De 40ºC a 66ºC es pot utilitzar PVC rígid, tenint en compte que les pressions i càrregues mecàniques que podrà suportar són inferiors a les normals. A 0ºC cal protegir el PVC dels impactes.
característiques tècniques del pvcPer a mès informació vegi les característiques tècniques del pvc

 

SECTORS EN ELS QUE S’USA EL PVC:

 • Sector industrial
 • Sector químic
 • Sector nuclear
 • Sector construcció
 • Sector elèctric
 • Sector electrònic
 • Sector aeronàutic
 • Sector automoció
 • Sector mecànica en general
 • Sector fabricació d’altres béns

policlorur de vinil pvc transformat

UTILITATS EL PVC:

 • Recobriments antiàcids
 • Recobriments de dipòsits
 • Fabricació de bombes i els seus components
 • Pannells
 • Recobriment de parets
 • Elements i aparells per a la indústria química
 • Fabricació de peces mecanitzades

 

 
característiques tècniques del pvcPer a mès informació vegi les característiques tècniques del pvc

PRODUCTES

POLIETILÈ
POLIPROPILÈ
ACETAL
NYLON
PVC
 
 
xhtml vàlid css vàlid Nivel A de Conformidad